Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Hot mot musselodlingar

I Sverige är den allvarligaste konkurrenten vad det beträffar föda och utrymme tarmsjöpungen. Om blåmusslorna inte skördas inom två år får man stora problem med påväxt av tarmsjöpung. Sjöpungen har en kort larvtid och de unga individerna etablerar sig nära sina vuxna artfränder. Annan påväxt kan ske av havstulpaner och trekantsmaskar.


Tarmsjöpung.  

Vad det beträffar rovdjur, så är krabbor och sjöstjärnor inget problem vid långlineodling om linorna ej når botten. Vid bottenodlingar utgör dock sjöstjärnor, krabbor, ejdrar, kråkor, trutar och strandskator hot mot blåmusslorna. I Nederländerna har man stora problem med sjöstjärnor, vilket gör att man är tvungen att rensa odlingarna med speciella rullskrapor. Om man skrapar upp blåmusslor och sjöstjärnor samtidigt, dör snart sjöstjärnorna efter vistelse i luft och man kan sprida ut musslorna igen.


Nederländska musselskrapor.

Sida 13 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson