Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Odling av blåmusslor

 
Blåmusslor i en musselodling.

Tillväxten av blåmusslor sker ungefär från mars till december och beror på hur mycket tillgänglig föda det finns i vattnet. Födan kan produceras på plats eller komma till musslan via strömmar. Om strömhastigheten är för låg eller det finns för lite mat i vattnet, går det åt så mycket energi för musslan att filtrera ut näringen att den minskar i vikt.
    Blåmusslan når sin maximala storlek på ca 10 cm i vatten med 3-3,5% salthalt. Den har god anpassningsförmåga och kan leva i olika salthalter, men anpassningen kräver energi och det gör att den inte blir lika stor i mindre salt vatten. I Östersjön blir blåmusslorna inte större än 4 cm. Man har tidigare trott att blåmusslan växte bäst mellan 10 och 20°C, men det har visat sig att det viktigaste för blåmusslans tillväxt är tillgången på föda och den kan filtrera och tillväxa ända ner till -1°C.
    En blåmusselodling kräver ett område som är fritt från föroreningar eftersom musslorna annars lätt kan ta upp gifterna. Området bör också vara skyddat från stora vågor och kraftiga isrörelser. Även om områden i yttre havsbandet innebär säkrare tillgång på föda och mindre föroreningar orsakar de starkare strömmarna för stora påfrestningar på odlingsutrustningen.
    Blåmusslor i Sverige skördas i november-december när de är ca 1,5 år. Om de får sitta kvar över 2 år ökar påväxten av andra organismer på musslorna.

 

Sida 8 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson