Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 Historia

I Asien har odling av sötvattensfisken karp pågått i ca 4000 år. I Europa sträcker sig odling av fiskar och musslor tillbaka till det romerska rikets tid, d. v. s. för ca 2000 år sedan. Fiskodling i sötvatten har dominerat och en anledning till detta kan vara att sötvattensfiskar har stora romkorn och larver, som är lättare att föda upp än de marina arterna som är mycket små vid kläckningen. I de nordiska länderna har man odlat fisk sedan 1600-talet. Vid sekelskiftet 1900 startade även odlingen i havsvatten. Mycket rörde sig i början kring extensiv odlingsteknik och effekterna av att man släppte ut yngel i naturliga vatten var knappast märkbara. Efter andra världskriget började tekniken för odling i stor skala att utvecklas även utanför Asien. Detta berodde bl a på att havsfisket inte längre kunde öka p. g. a. överfiske, att fisket dessutom begränsades av införande av fiskezoner samtidigt som jordens befolkning fortsatte att öka. Sedan 1960-talet har fiskodlingarna expanderat enormt och den intensiva odlingen i kassar har mer och mer kommit att dominera i de industrialiserade delarna av världen.
    Även odlingen av blötdjur, t ex blåmusslor och ostron, har ett ursprung i Asien. Blåmusselskal har hittats vid en 5 000 år gammal boplats i Rottjärnslid i Västsverige, men man vet inte om människorna använde musslorna som föda eller agn. Svensk försöksodling av blåmusslor startade i Bohuslän omkring 1970.


Ostron

 

Sida 4 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson