Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Odling av blötdjur

Odling av blötdjur (mollusker) har gamla traditioner. Efter fisk är dessa djur de mest odlade havslevande organismerna i världen. Av de odlade blötdjuren står blåmusslor och ostron för ca 90%. I Europa dominerar odlingen av blåmusslor medan USA och Japan är ledande ostronodlare. I Sydkorea, Taiwan och USA odlas olika tjockskaliga musselarter. Japan har en betydande odling av kammusslor och i Malaysia odlas hjärtmusslor. Även pärlostron odlas, men enbart för produktionen av pärlor.


De blå prickarna borta vid ön är stora plasttunnor som håller upp band och linor vilka används för att odla musslor odlade enligt långlinemetoden. Det är isvinter och tunnorna har frusit fast i isen.

Försöksodlingar av blåmusslor startades i Sverige runt 1970. Trots att antalet musselodlingar sedan dess ökat är den svenska produktionen av blåmusslor mycket liten i jämförelse med andra länder. Den största produktionen av blåmusslor sker idag i Spanien, där man odlar med hjälp av flottodlingsmetoden. I Sverige odlar vi främst enligt långlinemetoden (eng. long line).
    Andra stora odlare av blåmusslor i Europa är Nederländerna (bottenodling) och Frankrike (pålodling). På Irland odlas ungefär hälften i bottenodling och den andra hälften odlades med långlinemetoden. I Danmark (Limfjorden) påminner musselodlingstekniken om att fiska vildlevande blåmusslor. Man skrapar upp naturligt förekommande blåmusslor från botten. Fiskarna har dock kontroll över att blåmussellarverna bottenfäller som de ska och att det finns blåmusslor i fiskevattnen. För att skydda fjordens naturliga diversitet undantas ca 40% av fjordområdet från musselfisket.

Sida 7 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson