VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Gradienten från hav till land

Gradient på klippa 25 kB

För organismerna i havet är undervattensmiljön ofta gynnsam och förhållandevis konstant. Uppåt stranden ökar antal och varaktighet hos de perioder som stranden är omgiven av luft. Detta innebär en ökad stress för de marina organismer som försöker leva där.
Temperatur, luftfuktighet och salthalt kan variera mycket. Under ett år kan t.ex. temperaturen i haven runt Sverige variera från strax under 0 °C till ca 20 °C i vattnet, medan den kan variera från ca -30 °C till ca +30 °C i luften, nära en klippa. Luftfuktigheten varierar naturligtvis inte alls i vattnet, men kan under soliga dagar vara så låg i luften att oskyddade organismer snabbt torkar ut. I vattnet kan salthalten variera från nära 0 till ca 3,5 %, medan den på klippan kan variera från 0 till 100 %.

Märlkräfta i salt 26 kB

Hällkaret har torkat ut, så för den här stackars lilla märlkräftan blev stranden alltför varm, torr och salt.

Föregående sida Sida 17 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson