VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Skydd mot betning

Idotea balthica betar 4 kB
Tånggråsuggor (Idotea spp., ca 3 cm lång) hör till de ganska få djur som klarar av att äta färska alger.

Alger utgör föda åt bl.a. vissa kräftdjur (t.ex. tånggråsuggor), snäckor (t.ex. Laminaria-skålsnäcka) och sjöborrar (t.ex. tångborre).
    Eftersom betningen skadar algerna så försöker de skydda sig. Det kan de göra genom att i vävnaderna lagra in hård och osmaklig kalk. Denna form av skydd utnyttjar t.ex. skära kalkkrustor och korallalg (Corallina officinalis).
    Algernas kroppsform har också betydelse för om de är lätta att äta.
Corallina med kalk 9 kB
Den stora mängden kalk i korallalg gör den hård och osmaklig. Dessa plantor är ca 1 dm höga.

Det kan t.ex. vara svårt att äta trådformiga korta tofsar. Ytterligare ett sätt att skydda sig är att ytnyttja obehagliga eller giftiga kemikalier. Det finns alger som innehåller en eller flera av följande försvarskemikalier: svavelsyra, alkaloider, fenoler eller föreningar med klor, brom eller jod.
Betskydd hos Spongomorpha 17 kB
Det täta fintrådiga växtsättet hos filttofs (Spongomorpha spp, ca 5 cm höga) kan ge dem ett visst skydd mot betning.
Föregående sida Sida 29 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson