VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Att äta ovan ytan

Det är få djur som kan äta när klippstranden är torrlagd, eftersom de då måste utsätta torkkänsliga kroppsdelar för luft. För att kunna söka föda, och äta när det är lågvatten, vill sådana djur som strandsnäckor åtminstone ha ett fuktigt underlag. För att klara sig äter de ofta i fuktiga mikromiljöer, på natten, i dimma och regn, eller när det är högvatten. Helt nersänkta i vattnet måste t.ex. musslor och havstulpaner vara när de äter, eftersom de tar sin föda direkt ur vattnet.
   Alger behöver inte äta. De kan själva tillverka sin mat genom fotosyntes. Då behöver de energi från solljuset och byggstenar i form av koldioxid, vatten och lösta näringsämnen. Uttorkning gör dock att algerna får svårt att fotosyntetisera, eftersom de behöver ta byggstenarna från havsvattnet.
Intorkad Enteromorpha 34 kB
I hällkar kan det vara mycket gynnsamt för alger, som t.ex. här för enkel rörhinna. De kan fotosyntetisera så intensivt att det bildas bubblor av syrgas. Men förhållandena kan ändras snabbt. En längre tids torrläggning gör att algerna dör och blir vita.

Föregående sida Sida 28 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson