VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Predation och betning

Predation kallas det när ett djur äter ett annat, och betning är när ett djur äter alger, eller någon annan primärproducent. Predatorer kan ha stor inverkan på hur det ser ut på klippstränder. Snäckor, krabbor, sjöstjärnor, sjöborrar, fiskar och fåglar är exempel på viktiga predatorer och betare på klippstränder. Många smådjurs predation och betning kan också ha stor betydelse, liksom parasiter och sjukdomsalstrande mikroorganismer.Sjöborrar äter skräppe-tare 20 kB
Denna tareskog är mycket gles. Det kan bero på att sjöborrar har ätit upp de flesta plantorna.
Predatorer och betare påverkar inte bara antalet individer av det de äter utan ibland även storleksfördelningen. Det kan t.ex. ske om större individer är så pass skyddade, eller kan försvara sig så bra, att predatorerna inte rår på dem. Små individer kan däremot vara vanligare i vissa områden, t.ex. eftersom predatorerna inte kommer åt dem i sprickor, eller andra skrymslen.
Föregående sida Sida 43 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson