VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Där predatorer och betare är tillräckligt aktiva kan de ha stor betydelse för att upprätthålla mångfalden av arter. Detta kan t.ex. ske om de föredrar att konsumera konkurrenskraftiga arter, som kan växa över andra arter, och lägga beslag på allt utrymme. Då kan ätandet frigöra utrymme som de mindre konkurenskraftiga arterna kan slå sig ner på. Trots att dessa arter inte är så bra på att försvara sitt utrymme mot konkurrens kan de klara sig genom att de inte äts upp i lika stor utsträckning som konkurrenterna. På detta sätt kan predatorer och betare förhindra att en art lägger beslag på allt utrymme och bildar ensartade bestånd. Skillnader i arternas koloniseringsförmåga påverkar också mångfalden genom att predatorer och överlägsna konkurrenter inte kan etablera sig på alla platser varje år.
    I många länder är det vanligt att folk beger sig till klippstränder vid lågvatten för att samla in ätbara arter.
Man tar för sig av flera olika sorters organismer. Det är t.ex. alger, snäckor, musslor, bläckfiskar, krabbor m. fl. som kan hamna på matborden. På vissa håll är insamlandet så intensivt att det påtagligt påverkar livet på klippstränderna. Flera av de organismer som i andra länder samlas in för konsumtion har vi också i Sverige - åtminstone på Västkusten. Ändå är det ovanligt att man i Sverige tar med sig något annat än fisk från stränderna för att äta det.

Människa som predator 8 kB

Organismer som livsmiljöer

Det kan vara mycket svårt för organismer som vill sitta fast på klippor och stenar att hitta en ledig yta. Ofta sätter de sig då på varandra. Alger är ofta ett populärt tillhåll för andra organismer. Förutom att de kan erbjuda ytor att fästa sig på bildar de miljöer som är gynnsamma för andra organismer på flera olika sätt:
 • Algerna kan både ge tillfälligt och mer permanent skydd mot torrläggningens verkningar och predation.
 • Algerna fångar in sediment som bl.a. kan innehålla föda.
 • Algerna kan också erbjuda föda direkt genom att själva vara ätliga, och genom att ha ätliga påväxter.
 • Algernas påväxtorganismer får hjälp då de förs upp i ljuset och i strömmar med näringsrikt vatten.
  Föregående sida Sida 44 av 52 Nästa sida
 • Klippstränder är fantastiska!
  Zonering och
  fläckvis förekomst
  Djur som
  sitter fast
  Modulbygge
  Variation och förändring
  Vattenstånds-
  växlingar
  Vågexponering
  Både klippor och stenar
  Sött och salt vatten
  Geografi, klimat och historia
  Organismernas livscykler
  Organismernas påverkan på varandra
  Energi och materialflöden

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

  © Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson