Vattenkikaren

Fakta

Studier av klippstrand

KlippstrandsekologiOrganismer på klippstränder
som antingen lever här eller har spolats upp här

Organismer på klippstränder i Egentliga Östersjön

Svart bältesbakterie

Taggigt havsris

Sudare

Finger-tare

Skräppe-tare

Sågtång

Blåstång

Ektång

Kräkel

Karragenalg

Grov rödsläke

Ribbeblad

Rödslick

Havsstenhinna

Skära kalkkrustor

Saltlav

Strandbrosklav

Strandorangelav

Vanlig vägglav

Bergborsting

Enkel rörhinna

Strutsallat

Havssallat

Brödsvamp

Klubbhydroid

Triangelstaplad hydroid

Anthomedusor

Leptomedusor

Öronmanet

Röd brännmanet

Blå brännmanet

Lungmanet

Havsros

Havsnejlika

Rovborstmask

Spiralrörmask

Trekantsmask

Ledsnäckor

Sköldpaddskålsnäcka

Vanlig
strandsnäcka

Trubbiga
strandsnäckor

Vivipar
strandsnäcka

Valthornssnäcka

Sepia-skelett

Blåmussla

Stenmusslor

Skeppsmaskar

Räfflad havstulpan

Brackvattenslevande
havstulpan

Glipande
havstulpan

Pungräkor

Tånggråsugga

Sträv tånggråsugga

Borrgråsugga

Amfibisk gråsugga

Tångloppor

Tångmärla

Tångräka

Tigerstrimmig tångräka

Maskeringskrabba

Strandkrabba

Slät tångbark

Taggig tångbark

Jungfrusjöpung

Krusbärssjöpung

Äggkapsel från rocka

Torsk

Tångsnälla

Storspigg

Stensnultra

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson