Vattenkikaren

Fakta


Organismer i de fria vattenmassorna

Organismer i de fria vattenmassorna i Västerhavet
Organismer i de fria vattenmassorna i Egentliga Östersjön
Organismer i de fria vattenmassorna i Bottniska viken

Här nedan kan ni se organismer som lever i de fria vattenmassorna någonstans i haven runt Sverige


Chaetoceros-
kiselalger

Dinophysis
dinoflagellater

Marelds-
flagellat

Ceratium-
dinoflagellater

Protoperidinium-
dinoflagellater

Halosphaera-grönalger

Anthomedusor

Leptomedusor

Öronmanet

Röd brännmanet


Blå brännmanet


Kompassmanet


Lungmanet

Synchaeta-
hjuldjur

Klimpar

Bolinopsis-
kammanet

Havskrusbär

Trochophora-
larver

Larver av
havsborstmaskar

Snäckveliger


MussellarverClione-
vingsnäcka

Limacina-
vingsnäcka

Naupliuslarver
     


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson